Systemisch coachen

Systemisch coachen

 

Heb jij het gevoel dat steeds dezelfde dingen jouw overkomen?

Bepalen negatieve gedachten of overtuigingen jouw leven?

Val je steeds terug in dezelfde patronen of situaties?

 

Systemisch coachen is een vorm van coaching die gericht is op relaties tussen mensen en steeds terugkerende patronen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, familie, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij misverstanden en problemen kunnen ontstaan.

 

Het feit dat je deel uit maakt van verschillende systemen kan er voor zorgen dat je je gedwongen voelt steeds dezelfde rol op je te nemen en te verzanden in terugkerende patronen.

 

Als systemisch coach kan ik je leren patronen te herkennen en te doorbreken zodat je minder beïnvloed wordt door sociale systemen en beter in staat bent eigen keuzes te maken.